Thema • Onderwijs met perspectief
Veel jongeren werken als flexibele kracht in de gastvrijheidsector en leren hier de eerste sociale vaardigheden. Of het nu gaat om samenwerken of communiceren met gasten. Werken in de gastvrijheidssector levert een belangrijke bijdrage aan de sociale ontwikkeling van de jeugd. Deze praktijkopleiding in gastvrijheid is een belangrijke stap naar het onderwijs. Dat is immers ook essentieel voor de sector.

De sector besteed veel tijd aan samenwerking met opleidingsinstituten, maar nog te vaak sluiten opleidingen onvoldoende aan bij de arbeidsbehoefte.

Gastvrij Nederland wil graag meer aandacht voor het onderwijs zodat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat. Als bijdrage levert de sector stage en leerplekken voor jongeren, maar zeker ook voor de kwetsbare groepen in de samenleving.  

NB de sectorvisie Gastvrij Nederland inclusief de maatschappelijk, relevante thema’s zijn nog in ontwikkeling.
Download de sectorvisie Thema overzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag