Thema • Minder administratieve lasten
In de gastvrijheidssector staat de gast centraal: de gast moet in een veilige en gezonde omgeving kunnen (net)werken, ontspannen en genieten. Ondernemen in deze sector staat voor verantwoordelijkheid nemen en rekening houden met de wensen van de gast en de omgeving. 

Ondanks deze eigen verantwoordelijkheid vindt Gastvrij Nederland het belangrijk dat hiervoor ook regelgeving is. Vooral belangen democratisch en evenwichtig afwegen. Maar ook om de ondernemers die hun verantwoordelijkheid niet nemen hard aan te pakken. Regelgeving en het daarbij behorende toezicht moet hier primair op zijn gericht. Gastvrij Nederland stelt dan ook voor om vanuit vertrouwen de regelgeving in te richten met beperkte administratieve lasten en risicogericht toezicht.

Ondernemers van Gastvrij Nederland zijn een betrouwbare partner voor de overheid en willen dan ook graag een bijdrage leveren aan heldere en eenvoudige regelgeving.

NB de sectorvisie Gastvrij Nederland inclusief de maatschappelijk, relevante thema’s zijn nog in ontwikkeling. Download de sectorvisie Thema overzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag