Thema • Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor mens en natuur
Mens
De gastvrijheidssector is vanouds een sector die verantwoord omgaat met het milieu. Of het nu gaat om de handdoek in het hotel, de camping in de natuur of één van de vele musea die mensen bewust maken van het belang van mens, milieu en maatschappij. Maar ook als plek voor directe opvang van de zwakkere in de samenleving, tijdelijk zoals bij een ontruiming of voor langere duur als werkplek met sociale omgeving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onderdeel van het ondernemersschap waar Gastvrij Nederland voor staat.  Het gaat hierbij om de belangen van alle betrokkenen om continuïteit en duurzaamheid, zowel ten aanzien van de omgeving, de gast als het product.

Gastvrij Nederland wil de huidige initiatieven expliciet maken als ‘unique selling point’ van de sector en deze samen met de overheid ontwikkelen als ‘best practice’ voor andere ondernemers door eventuele belemmeringen in de regelgeving weg te nemen of met belastingmaatregelen te stimuleren.

Met deze ‘best practices’ inspireren we ondernemers in alle sectoren, nationaal en internationaal.

Natuur
Ondernemers in de gastvrijheidssector ondernemen vaak in of bij  openbare ruimte. Heel vaak zijn dat de unieke natuurwaarden van Nederland. Ons unieke waterecosysteem heeft zijn glans en glorie door de prachtige dieren en planten, die met de seizoenen letterlijk kleur en leven aan ons land geven.

De unieke natuurwaarden zijn voor de gastvrijheidsector van essentieel belang. Deze moeten in al hun dynamiek en volle glorie behouden blijven en waar mogelijk zelfs nog worden verbeterd.

Gastvrij Nederland wil niet dat natuurgebieden worden verstoord, maar wel dat de gasten ervan kunnen genieten. De overheid heeft veel kennis over wat binnen randvoorwaarden in deze gebieden kan. Samen moeten we de balans vinden om hierin ook te ondernemen en vooral te genieten van Nederlandse natuur.

NB de sectorvisie Gastvrij Nederland inclusief de maatschappelijk, relevante thema’s zijn nog in ontwikkeling. Download de sectorvisie Thema overzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag