Thema • Een veilige omgeving
Om te kunnen genieten van kunst en cultuur, lekker eten en ontspannen in een van de mooie recreatiegebieden moet het veilig zijn. Randvoorwaarde voor vrijheid en vertrouwen is een omgeving die veilig is en waar geen gevoelens van onveiligheid heersen. Of het nu gaat om de agressie in de binnenstad of een recreatiegebied dat in de avonduren voor duistere praktijken wordt benut. Veiligheid is een kerntaak van de overheid.

Gastvrij Nederland wil samen met de overheid waarborgen dat de sector integer is en criminele ondernemers worden geweerd. Dit is een basis voorwaarde voor een veilige omgeving voor onze gasten. Ondernemers willen samen met de overheid evenementen en uitgaansgelegenheden veilig laten verlopen.

Duidelijke voorwaarden hoe dit kan, moeten samen worden verkend op basis van de deskundigheid van de brandweer en politie en de praktijkervaringen van onze ondernemers. Alleen dan kunnen we ervoor zorg dragen dat incidenten worden voorkomen. Gastvrij Nederland vindt dat wanneer afspraken in dit kader niet worden nagekomen door de ondernemer, deze hard moet worden aangepakt. De veiligheid van onze gasten is namelijk ons bestaansrecht.

NB de sectorvisie Gastvrij Nederland inclusief de maatschappelijk, relevante thema’s zijn nog in ontwikkeling. Download de sectorvisie Thema overzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag