Thema • Een toegankelijke infrastructuur
Nederland is uniek in de wereld doordat wonen, werken en genieten op korte afstand van elkaar mogelijk is. Eigenlijk zijn we een unieke metropol van wereldformaat. Met een infrastructuur die alle modaliteiten – water, spoor en weg – voor iedereen eenvoudig toegankelijk maakt.

Vooral onze aaneengesloten unieke waterwegen, die natuur en binnenstad met elkaar verbinden en reizen binnen Nederland spannend en uitdagend maakt. Maar ook aantrekkelijk maakt voor onze gasten uit de grensregio’s. Deze unieke waarden vragen om samenhangend beleid, dat waterwegen verbindt en locaties bereikbaar houdt.

Door juist onze waterinfrastructuur meer te benutten kan vooral het  weekend wegverkeer worden ontlast. Het resultaat is dat genieten voor de binnenlandse en buitenlandse gasten nog snel toegankelijk blijft.

Vervoer in de gastvrijheidssector kenmerkt zich door gezamenlijk op stap te gaan. Ofwel carpoolen is juist door deze sector uitgevonden. Desondanks is de bereikbaarheid van binnensteden met de auto steeds moeilijker. Dit vraagt om creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld om  meervoudig personenvervoer zoals particuliere bussen en groepstaxi’s ook gebruik te laten maken van de openbare businfrastructuur. Zeker op momenten wanneer de dienstregeling beperkt is.

Gastvrij Nederland wil graag met de overheid prioriteiten stellen om de bereikbaarheid van binnensteden over het water en de weg te verbeteren. Een kans om de unieke waarden van Nederland verder te benutten en ondernemerschap hiermee te stimuleren.

NB de sectorvisie Gastvrij Nederland inclusief de maatschappelijk, relevante thema’s zijn nog in ontwikkeling.
Download de sectorvisie Thema overzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag