Thema • Een aantrekkelijke woonomgeving
Of het nu gaat om een cafetaria of bioscoop, ondernemers in de gastvrijheidsector leveren direct een bijdrage aan leefbaarheid van de woonomgeving. Hangjongeren verdwijnen als er voldoende gelegenheid is om te ontspannen. En woongebieden worden aantrekkelijk als er mensen kunnen samenkomen en genieten van de omgeving.

Kortom de gastvrijheidssector zorgt voor cohesie in de samenleving en brengt mensen in woonomgeving bij elkaar. Dat is een essentiele voorwaarde voor een leefbaar Nederland.

Gastvrij Nederland wil samen met de overheid kijken op welke wijze de krimpregio’s kunnen worden gerevitaliseerd door de unieke waarden van wonen, werken en genieten verder te exploiteren. Uiteraard allemaal binnen de randvoorwaarden die maatschappij daaraan stelt.  

NB de sectorvisie Gastvrij Nederland inclusief de maatschappelijk, relevante thema’s zijn nog in ontwikkeling.
Download de sectorvisie Thema overzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag