Thema's

Een aantrekkelijk cultureel aanbod

Ondernemen in de gastvrijheid sector staat – naast onze unieke natuurwaarde – met toegankelijke kunst en cultuur. Of …
Meer info

Een aantrekkelijke woonomgeving

Of het nu gaat om een cafetaria of bioscoop, ondernemers in de gastvrijheidsector leveren direct een bijdrage aan …
Meer info

Een gezonde samenleving

Onze gasten hebben vertrouwen in de ondernemers in de gastvrijheidsector. Zij gaan ervan uit dat zij naast lekker ook …
Meer info

Een gunstig vestigingsklimaat

De gastvrijheidssector draagt bij aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de omgeving. Restaurants, musea, …
Meer info

Een slagvaardige overheid

Gastvrij Nederland en haar leden willen een goede gesprekspartner zijn voor de overheid. Het ondernemerschap in de …
Meer info

Een sterk imago in het buitenland

Nederland is een unieke metropol in de wereld: wonen, werken en kwaliteit van leven binnen handbereik. Buitenlandse …
Meer info

Een toegankelijke infrastructuur

Nederland is uniek in de wereld doordat wonen, werken en genieten op korte afstand van elkaar mogelijk is. Eigenlijk …
Meer info

Een veilige omgeving

Om te kunnen genieten van kunst en cultuur, lekker eten en ontspannen in een van de mooie recreatiegebieden moet het …
Meer info

Kansen op de arbeidsmarkt

Iedereen kan werken in de gastvrijheidssector, jong of oud, vitaal of minder valide. In de gastvrijheidssector werken …
Meer info

Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor mens en natuur

Mens
De gastvrijheidssector is vanouds een sector die verantwoord omgaat met het milieu. Of het nu gaat om de handdoek …
Meer info

Minder administratieve lasten

In de gastvrijheidssector staat de gast centraal: de gast moet in een veilige en gezonde omgeving kunnen (net)werken, …
Meer info

Onderwijs met perspectief

Veel jongeren werken als flexibele kracht in de gastvrijheidsector en leren hier de eerste sociale vaardigheden. Of het …
Meer info
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag