Onze leden
Post- en bezoekadres:
De Corridor 5C
3621 ZA Breukelen

Telefoon: +31 (0)346 - 352 444
E-mail: info@clcvecta.nl
Website: www.clcvecta.nl

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication

CLC-VECTA is de branchevereniging voor organisaties die professioneel betrokken zijn bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen & vergaderingen en evenementen & entertainment.
CLC-VECTA draagt bij aan de optimale profilering van het medium Live Communicatie en aan de verdere professionalisering van de Live Communicatie branche en onze leden door te informeren, adviseren, ondersteunen en inspireren. Dit doen we onder meer door interessante bijeenkomsten te organiseren en nieuws, relevante cijfers en kennis (uit onderzoek) te delen. Bovendien behartigen we de (collectieve) belangen van onze leden en bieden we een aantrekkelijk voordelenpakket.

CLC-VECTA wordt gevormd door het bestuur, bestaand uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur, de directie en het verenigingsbureau. De directie en het verenigingsbureau zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De diverse mediums in de Live Communicatie branche zijn vertegenwoordigd in afzonderlijke platformen. Elk platform heeft zijn eigen Platformvertegenwoordigers en een Platformwoordvoerder. Deze woordvoerders vormen, samen met het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur.
Bezoek website CLC-VECTA Centrum voor Live Communication
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vno-ncw.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag