Nieuws

27-05-2020

Wijzig de referentiemaand in de NOW, tref specifiek arrangement voor ‘gesloten’ sectoren in de TLV en betrek sector bij verdere openstelling!

Drie belangrijke verzoeken heeft Gastvrij Nederland neergelegd bij de Tweede Kamer met het oog op het debat van donderdag 28 mei over de maatregelen en de lange termijn ontwikkelingen van de economie. Met aanpassingen in de NOW en de TLV hoopt Gastvrij Nederland bedrijvigheid in stand te houden en werkgelegenheid te redden.

Direct na het begin van de crisis heeft het kabinet een breed steunpakket gepresenteerd. Gastvrij Nederland heeft vanaf dat moment gepleit voor meer sectorspecifieke maatregelen. Deels is deze pleidooi terug te zien in het tweede noodpakket. Overgenomen zijn: aandacht voor seizoensarbeid, compensatie vaste lasten, verlenging en verbreding NOW, verlenging belastingmaatregelen en verbetering kredietmogelijkheden. Maar zorgen blijven over de uitwerking van de NOW, over de hoogte van de vergoeding in de TLV en over de betrokkenheid van de sector bij de openstelling.

Daarom heeft Gastvrij Nederland drie concrete verzoeken bij de Tweede Kamer neergelegd:
  1. Pas de NOW regeling aan, door ten aanzien van de effectieve referentiemaand uit te gaan van de werkelijke loonsom in de maanden maart t/m mei, uit te gaan van een kwartaalgemiddelde of keuzevrijheid te bieden voor een referentiemaand in 2019.
  2. Tref in de TVL een specifiek arrangement voor bedrijven uit de toerisme- vrijetijds-, (zakelijke) gastvrijheidssector en de van hen afhankelijke toeleveranciers.
  3. Betrek de sector bij de openstelling, het opheffen van reisbeperkingen en het nemen van maatregelen om een stroom bezoekers in goede banen te leiden.
Gastvrij Nederland roept de Kamer op met deze verzoeken in te brengen en de ondernemers zo te helpen deze crisis door te komen.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag