Nieuws

25-03-2020

Geert Dijks: HISWA-RECRON komt met Garantiefonds

De focus van media en beleidsmakers in de coronacrisis ligt voor wat betreft de gastvrijheidssector op de reisbranche en de horeca. Heel begrijpelijk want de horeca is dicht en de reisbranche moest heel veel vakantiegangers repatriƫren uit verre landen. Voor de watersport en de verblijfsrecreatie is nauwelijks aandacht. Terwijl deze sector aan de vooravond staat van een verloren voorseizoen en misschien wel een mislukte zomer.

Achter de schermen werkt HISWA-RECRON hard aan het ondersteunen van haar leden en de lobby. Dat is hard nodig want directeur Geert Dijks kwalificeert de situatie van de branche als ‘penibel’. Oplossingen zijn er ook want er wordt hard gewerkt aan een voucher met garantiefonds zodat bedrijven niet leeglopen op het terugbetalen van geboekte accommodaties, ligplaatsen en huurboten.

Wat kan HISWA-RECRON op dit moment voor haar leden betekenen?
“Laat ik vooropstellen dat het op dit moment superdruk is bij ons. We acteren op drie terreinen: lobby, communicatie en hulp en advies aan de leden. De medewerkers steken 60% tot 70% van hun tijd in het onderwerp corona. Op de website hebben we tientallen meest gestelde vragen, formulieren, handleidingen en instructies rond corona staan. Maar we krijgen ook heel veel maatwerkvragen. Daarvoor hebben een corona-helpdesk ingericht die 12 uur per dag en in het weekend ook bereikbaar is. Daar komen dagelijks honderden telefoontjes binnen bij de 10 landelijke specialisten en 7 regiomanagers. We zitten al op de 1.100 behandelde telefoontjes en vragen die op het speciale corona-mailadres binnenkomen. Daarnaast zijn we communicatiemiddelen aan het ontwikkelen om de leden te verwijzen naar de juiste kanalen op onze site en daarbuiten.”

Belangenbehartiging is een van de speerpunten van HISWA-RECRON. Wat doen jullie op dat vlak?
“We kijken of we bepaalde generieke maatregelen voor ondernemers kunnen ombuigen zodat die voor onze sector beter passend zijn. We onderhouden daarvoor intensief contact met Gastvrij Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en alle provincies. We staan ook contact met de Veiligheidsregio’s die contact opnemen met onze leden over de regionale situatie.”

Krijgt onze sector voldoende aandacht?
“De horeca staat heel erg in de aandacht want daar is echt sprake van een sluiting. Dat geldt natuurlijk ook voor het uitgaand toerisme vanwege de ontwikkelingen in de wereld. Daardoor gaan mensen niet meer op vakantie naar het buitenland. Ondertussen is er voor de verschillende typen bedrijven bij HISWA-RECRON ook sprake van sluiting door de verscherpte maatregelen.  Ook een deel van de bedrijven blijft open.  We zijn nog niet veel  in beeld geweest bij de media en de politiek. We zien dat sinds gisteren de verscherpte maatregelen wat veranderen. Maar ook een feit is dat onze leden een behoorlijke daling zien in het aantal boekingen en dat mensen die al hebben geboekt graag hun geld terug willen zien. Er is sprake van een zeer penibele situatie.”

Je spreekt van een penibele situatie. Dat is nogal een forse uitspraak. 
“Uit onze ledenpeiling die door een kwart van de leden is ingevuld, blijkt dat 80% veel impact ervaart en maar 20% een beetje of nauwelijks. Maar het gros ervaart veel impact en 79% geeft aan dat er veel meer annuleringen zijn dan normaal. Daarbovenop ervaart 86% minder boekingen en reserveringen dan normaal. Dat zijn behoorlijke getallen. Ook ervaart 44% dat leveranciers niet meer kunnen leveren en verwacht 68% sowieso dit jaar een behoorlijk omzetverlies tot wel 96%. Van hen denkt 70% dat ze deze slechte periode maximaal twee tot drie maanden kunnen overbruggen.”

Overleven bedrijven die twee maanden?
“Er zijn natuurlijk op initiatief van de brancheverenigingen al heel wat maatregelen genomen. Wij stonden samen met partijen als Koninklijke Horeca Nederland als eerste op de stoep bij VNO-NCW en MKB Nederland en zij hebben erg voortvarend gehandeld. Zij hebben direct een pakket maatregelen voorgesteld die op het bordje kwamen van het ministerieel crisisberaad. Het kan natuurlijk nog sneller maar we snappen dat het niet zo makkelijk gaat.”

Dat zijn generieke maatregelen. Moet er voor onze sector meer maatwerk komen?
“Niet zo heel veel. De arbeidstijdverkorting nieuwe stijl is veel makkelijker te regelen. Leden kunnen makkelijker overbruggingskredieten krijgen om door te kunnen gaan. Maar in onze sector is de situatie dat bedrijven in zes maanden hun jaaromzet realiseren. Elke maand telt bij ons voor twee. We maken het ook niet meer goed. Als een horecabedrijf over twee maanden weer open gaat, zit het gelijk weer vol. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen massaal naar de verblijfsrecreatie trekt en meteen gaat boeken. Dat halen we gewoon niet meer in.”

Wat zie je momenteel als grootste probleem?
“Het grootste probleem voor onze sector is dat veel boekingen al zijn gedaan. Gasten hebben een huisje gehuurd, een kampeerplaats gereserveerd, een boot gehuurd of liggeld betaald voor hun haven. En mensen kunnen annuleren. Als je als consument annuleert, krijg je een deel van de vooruitbetaalde gelden terug. Als de bedrijven vanwege de huidige regelingen gedwongen worden om al dat geld terug te betalen, gaan ze mogelijk failliet. Dat is niet handig want dan heeft een deel van de klanten het geld maar de rest helemaal niets.”

Wat kunnen bedrijven dan doen?
“We hebben  onze leden opgeroepen om de klant te laten weten dat de reissom niet wordt terugbetaald en dat er een waardebon komt. Die voucher wordt door het bedrijf uitgegeven. In de tussentijd werken we aan dekking van die voucher. Mocht het bedrijf in de problemen komen dan krijgt de klant de waarde van de voucher via een fonds.”

Wie gaat die garantie geven?
“We hebben vorige week het initiatief genomen tot het Toeristisch Recreatief Garantiefonds. We hebben aan 12 provincies een substantieel bedrag gevraagd om garant te staan. Daarover wordt deze dagen druk overleg gevoerd in het IPO.”

Waarom niet bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat?
“Dit vragen we al twee weken aan Economische Zaken. Daar komt tot nu toe geen respons op. Wel dat de aanvraag bekend is, maar er komt geen actie van ‘interessant we pakken het op’. We denken dat, als we via de provincies een coalitie vormen, het Rijk sneller kunnen overtuigen om daarna de garantstelling te verdrievoudigen.”

Dit Interview is afgenomen door Ton Vermeulen, NRIT

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag