Nieuws

21-10-2019

Gastvrij Nederland: JA tegen regie op toerisme door Rijksoverheid. NEE, toerisme is niet alleen overlast.

reactie op NOS bericht: Overheid moet de regie pakken op groeiende toeristenstroom

JA,
Laat de Rijksoverheid meer regie pakken om de groeiende toeristenstroom in goede banen te leiden
. Hiervoor heeft Gastvrij Nederland al eerder gepleit, zoals bij de Toerismetop van 2018 en van 2019. De Nederlandse toeristisch-recreatieve sector staat aan de vooravond van decennia van groei in bezoekersstromen zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Het toerisme heeft een keerzijde. De druk van bezoekers op bepaalde hotspots, zoals het centrum van Amsterdam of Giethoorn wordt als te hoog ervaren. Bewoners klagen dat de leefbaarheid in de knel komt. Dus is meer coördinatie en regie op landelijk niveau nodig.

NEE,
Toerisme is niet alleen overlast. Dankzij recreatie en toerisme blijft het voorzieningenniveau in minder bevolkte (buiten)gebieden op niveau. De sector draagt bij aan een positief imago van Nederland als vestigingsland voor buitenlandse bedrijven en kenniswerkers. En toeristische ondernemers bieden werk aan kwetsbare groepen in de samenleving. De gastvrijheidssector speelt maatschappelijk een rol van betekenis: dé ontmoetingsplek voor iedereen uit de samenleving. De opbrengst is een belangrijke bijdrage aan werkgelegenheid, welzijn, sociale verbinding, culturele waarden en samenhang. Dus toerisme heeft ook belangrijke opbrengsten!
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag