Nieuws

17-09-2019

Gastvrij Nederland: Investeringsfonds goed nieuws voor gastvrijheidssector, zorg over werkgeverslasten

De Miljoenennota 2020, die vandaag is gepresenteerd, bevat een aantal maatregelen die van belang zijn voor de gastvrijheidssector.
- Het aangekondigde investeringsfonds kan er toe bijdragen dat het verdienvermogen van de sector wordt versterkt. Op lange termijn is dat nodig.
- Voor veel mensen stijgt de koopkracht volgend jaar. De werkgevers krijgen echter als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans te maken met hogere werkgeverslasten. Flexibel werken, zo kenmerkend voor de sector, wordt ingewikkelder en duurder.
- Voor ondernemers verlaagt het kabinet vanaf 2020 de vennootschapsbelasting van 19% naar 16,5% over de winst tot de eerste € 200.000. Vanaf 2021 gaat deze nog verder omlaag naar 15%. Dat is een goede maatregel. Maar de lastenverlichting in de tweede schijf wordt uitgesteld, dat is minder goed nieuws. Zeker voor een sector met veel mkb-bedrijven en smalle marges.

Gastvrij Nederland is niet ontevreden over de begroting. De sector groeit harder dan het economische gemiddelde. Maar die groei is niet vanzelfsprekend. De randvoorwaarden (ruimte om te ondernemen, faciliteren van werkgelegenheid en stimuleren innovatief ondernemerschap) om de duurzame groei van de sector in goede banen te leiden zijn belangrijk. Daarbij zal de Rijksoverheid zich sterker moeten laten gelden in een integrale benadering over verschillende beleidsterreinen heen en een hiervoor noodzakelijke stevige regierol pakken, die tot nu toe ontbreekt. Hiervoor heeft de sector al eerder gepleit in aanloop naar de Toerismetop van 2018. En dit wordt nog eens extra onderstreept in het recente advies aan het kabinet door de Raad van de Leefomgeving.

In de begroting van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat is in 2020 voor het toerisme € 9 mln. beschikbaar (subsidie aan NBTC Holland Marketing voor ontwikkeling en marketing van bestemming Nederland). Dit bedrag is gelijk aan voorgaande jaren. Maar los van de jaarlijkse bijdrage aan het NBTC zijn additionele investeringen vanuit het Rijk nodig. De uitdagingen rond de toeristische ontwikkeling in en naar Nederland vragen om versterking en versnelling van beleid en uitvoering. Zo is een extra investering in onder meer kennisinfrastructuur en capaciteit nodig waarmee het Rijk kan bijdragen aan bijvoorbeeld regionale toeristische strategie├źn die verdere gebalanceerde ontwikkeling van de toeristische sector mogelijk maakt.

De gastvrijheidssector is uitgegroeid tot een belangrijke sector voor Nederland. In 2018 gaven alle toeristen uit binnen- en buitenland bijna 90 miljard euro uit in bijvoorbeeld restaurants, hotels, pretparken en musea. Het toerisme is inmiddels goed voor bijna 800.000 banen en is daarmee groter dan sectoren als de bouw.

De gastvrijheidssector bestaat uit alle organisaties en ondernemingen die zich bezig houden met toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, attracties, waterrecreatie en omvat tevens de cultuursector, waaronder musea, podia, festivals en andere culturele voorzieningen.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag