Nieuws

27-06-2019

Gastvrij Nederland wijst benchmark woonlasten om stijging ozb-lasten te begrenzen af!

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Ollongren over de benchmark woonlasten als alternatief voor de macronorm die een maximum stelt aan de stijging van de OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen. Gastvrij Nederland vindt de keuze voor een benchmark woonlasten niet juist. Met de benchmark wordt geen rekening gehouden met de belangen van het mkb en Gastvrij Nederland heeft er geen vertrouwen in dat met dit instrument een effectieve beheersing van de lokale lasten wordt geborgd. En dit is wel noodzakelijk gelet op de stapeling van lasten waarmee de ondernemers in de gastvrijheidssector worden geconfronteerd (rioolheffing, OZB, toeristenbelasting).

Gastvrij Nederland roept de Tweede Kamer dan ook nadrukkelijk op de benchmark woonlasten niet te accepteren en aan te sturen op een wettelijke begrenzing van de lokale lasten voor alle belastingplichtigen.

Zie bijgaande brief. 
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag