Nieuws

26-03-2019

Oproep Gastvrij Nederland aan provinciale onderhandelaars:

geef ruimte aan gastvrijheidsondernemers!

De Provinciale Statenverkiezingen zijn achter de rug. Nu is het aan de partijen om per provincie tot een coalitie te komen en te onderhandelen over een coalitieakkoord. Gastvrij Nederland roept de onderhandelaars op om ruimte te geven aan de gastvrijheidsondernemers. Ruimte in de zin van fysieke ruimte om te ondernemen, bereikbaar te zijn en toeristisch-recreatieve producten te kunnen ontwikkelen. Maar de provincie kan gastvrijheidsondernemers ook ruimte om te ondernemen bieden door een financiële aanjaagrol te vervullen.

De provincies zijn belangrijk voor gastvrijheidsondernemers omdat zij verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke indeling van Nederland. De gastvrijheidsondernemers dragen bij aan het in stand houden van het voorzieningenniveau in stedelijke én in buitengebieden, zorgen voor werkgelegenheid en sociale binding. Alle reden dus om de gastvrijheidssector een plek te geven in de coalitieakkoorden!

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag