Nieuws

11-12-2018

Zo werkt het niet, ook niet voor de gastvrijheidssector!

Gastvrij Nederland steunt de actie van VNO-NCW en MKB-Nederland tegen de boete op tijdelijk werk. Met deze boete op tijdelijk werk gaat volgens Gastvrij Nederland het kabinet voorbij aan het belang van flexibele arbeidsrelaties, zeker in een dynamische economie en een veranderende arbeidsmarkt. Daarbij is flexibele arbeid onlosmakelijk verbonden met een sector die mee moet bewegen met de wensen van de gast en de momenten waarop hij zijn beleving wil invullen. Zie bijgaand nieuwsbericht van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Gastvrij Nederland wijst maatregelen, die het groei- en verdienvermogen van de sector aantasten, af.Zo verhoogt het kabinet per 1 januari 2019 het verlaagd btw-tarief van 6 naar 9%. Dit leidt tot een prijsstijging van de dienst of het product en tot minder activiteiten buiten de deur. De boete op tijdelijk werk maakt het tijdelijk werk in de sector duurder.

De gastvrijheidssector vormt dé ontmoetingsplek voor iedereen uit de samenleving en levert zo een belangrijke bijdrage aan collectieve veiligheid, welzijn, sociale verbinding, culturele waarden en samenhang. Ook zorgen recreatie en toerisme ervoor dat het voorzieningenniveau in minder bevolkte (buiten)gebieden op niveau blijft.

De gastvrijheidssector draagt sterk bij aan de Nederlandse economie met een waarde van toeristische bestedingen in de Nederlandse economie van 82 miljard euro. Daarnaast zorgde de sector met ruim 760.000 banen voor ca 7,5% van het totaal aantal banen in Nederland.

Zie de website www.zowerkthetniet.nl voor meer informatie en verhalen van de ondernemers zelf.

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag