Nieuws

18-09-2018

Gastvrijheidssector verwacht komende jaren verdere groei, btw-verhoging en duurdere flexarbeid zetten werkgelegenheid en sociale samenhang onder druk

De Miljoenennota 2019, die vandaag is gepresenteerd, bevat een aantal maatregelen die van belang zijn voor de sector. De winstbelasting en inkomstenbelasting worden verlaagd en de dividendbelasting afgeschaft. Maar tegelijkertijd neemt het kabinet maatregelen die grote consequenties hebben voor de sector.

Btw-verhoging
Zo verhoogt dit kabinet per 1 januari 2019 het verlaagd btw-tarief van 6 naar 9%. Gastvrij Nederland wijst maatregelen, die het groei- en verdienvermogen van de sector aantasten, af.  Het verhogen van het lage btw-tarief leidt tot een prijsstijging van de dienst of het product en voor minder activiteiten buiten de deur. De gastvrijheidssector vormt dé ontmoetingsplek voor iedereen uit de samenleving en levert zo een belangrijke bijdrage aan collectieve veiligheid, welzijn, sociale verbinding, culturele waarden en samenhang. Ook zorgen recreatie en toerisme ervoor dat het voorzieningenniveau in minder bevolkte (buiten)gebieden op niveau blijft. Bovendien zal in de grensregio’s omzet door btw-verschillen weglekken naar België en Duitsland. Met de btw verhoging verslechtert de positie van Nederland vakantieland voor buitenlandse toeristen.
In een eerder onderzoek van onafhankelijk onderzoeksinstituut NYFER (2015) is aangetoond dat verhoging van het lage btw-tarief leidt tot vraaguitval en minder werkgelegenheid.

Flex-arbeid duurder
In de Wet Arbeidsmarkt in balans stelt het kabinet voor om premiedifferentiatie in de WW in te voeren. Flex-arbeid wordt belast met een hogere ww-premie. Volgens Gastvrij Nederland gaat het kabinet voorbij aan het belang van flexibele arbeidsrelaties, zeker in een dynamische economie en een veranderende arbeidsmarkt. Daarbij is flexibele arbeid onlosmakelijk verbonden met een sector die mee moet bewegen met de wensen van de gast en de momenten waarop hij zijn beleving wil invullen.

Subsidie praktijkleren
Het kabinet is voornemens te bezuinigen op de subsidieregeling praktijkleren. Deze regeling zorgt ervoor dat bedrijven, die jongeren opleiden in de BBL, een tegemoetkoming krijgen, namelijk: 2.700,- euro per jongere per opleidingsjaar. Juist voor jongeren die graag in de praktijk leren – bij uitstek mogelijk in de gastvrijheidssector – is een BBL opleiding erg geschikt. Naar verwachting zullen er straks onvoldoende opleidingsplaatsen zijn voor deze jongeren. Zonder subsidie zal het aantal opleidingsplaatsen namelijk sterk verminderen, vooral in het MKB.

Gastvrijheid en economisch belang

De gastvrijheidssector bestaat uit alle organisaties en ondernemingen die zich bezig houden met toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, attracties, waterrecreatie en omvat tevens de cultuursector, waaronder musea, podia, festivals en andere culturele voorzieningen. Het is een sector die sterk bijdraagt aan de Nederlandse economie met waarde van toeristische bestedingen in de Nederlandse economie van 82 miljard euro. Daarnaast zorgde de sector met ruim 760.000 banen voor ca 7,5% van het totaal aantal banen in Nederland. Gastvrij Nederland is positief over deze ontwikkelingen, het is goed voor de sector en goed voor de werkgelegenheid. Wel laten deze cijfers zien dat het spreiden van toeristen over het land absoluut noodzakelijk is en dat de overheid en de sector hier gezamenlijk een perspectief voor moeten ontwikkelen.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag