Nieuws

15-04-2016

Samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid loont

Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte (STIRR) heeft de publicatie ‘Aan tafel!’[1] overhandigd aan Minister Kamp van Economische Zaken, de voorzitter van koepelorganisatie Gastvrij Nederland Van Wijk en de gedeputeerden Van Dijk van Gelderland en Talsma van Noord-Holland. ‘Aan tafel!’ bevat tips hoe groen en groei gecombineerd kunnen worden in de gastvrijheidssector. De tips zijn ontleend aan een aantal Green Deals op het gebied van Natuur & Gastvrijheid. Met het instrument Green Deal stimuleert het Rijk concrete samenwerking tussen de Rijksoverheid en andere partijen (gastvrijheidsbedrijven, maatschappelijke partijen en andere overheden). Het blijkt dat deze aanpak werkt: er ontstaat meer ruimte om gasten de gewenste beleving te bieden, de economie krijgt een impuls, de werkgelegenheid groeit en de omgeving wordt mooier en beter toegankelijk. Bovendien verloopt het proces om tot die resultaten te komen, sneller.


Veranderende wensen en concurrentie

Gastvrijheidsbedrijven moeten steeds vernieuwen, met verrassende concepten en voorzieningen. Recreanten en toeristen zijn veeleisend en hun wensen veranderen continu. Daarnaast zit de concurrentie in binnen- en buitenland niet stil. Wetten en regels, en de interpretatie daarvan, zorgen er echter nogal eens voor dat de benodigde ontwikkelingsruimte er niet komt of ze zorgen voor ongewenste vertraging. Zeker voor gastvrijheidsbedrijven in of nabij kwetsbare natuur is de ontwikkelingsruimte beperkt. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om ook in dit soort complexe situaties extra ondernemersruimte te realiseren. Door je als gastvrijheidsondernemer naast groei ook te richten op de (groene) wensen van andere partijen zoals natuurorganisaties en overheden, ontstaat er een waardevoller plan dat de steun heeft van meerdere partijen.

Green Deals effectief
 
Op diverse plekken in Nederland zijn er de laatste jaren ervaringen opgedaan met deze manier van werken. Sinds 2011 zijn er zeven Green Deals op het gebied van Natuur & Gastvrijheid afgesloten, waarvan er zes inmiddels formeel zijn beëindigd. Het Rijksinstrument blijkt waardevol te zijn om groei en groen in de gastvrijheidssector te combineren en kan ook los van het Rijk door provincie en gemeente ingezet worden. Door voor de begeleiding van de Green Deal een onafhankelijke partij in te zetten, kan de effectiviteit van het instrument aanzienlijk toenemen. Deze partij kan er o.a. op toe zien dat deelnemers zich aan de afspraken houden en de ‘tafelmanieren’ in acht nemen. De publicatie 'Aan tafel!' neemt de lezer mee in de concrete stappen van de Green Deal-aanpak, de lessen die geleerd zijn én de aanbevelingen voor de toekomst.

(1) ‘Aan tafel! Samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid. Lessen uit Green Deals Natuur & Gastvrijheid’. Deze publicatie, opgesteld in opdracht van het ministerie van EZ, kan worden gedownload op de website van de STIRR. Zie daar ook de bijbehorende flyer 'Samen werken aan groen, groei en gastvrijheid'.

 
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag