Nieuws

20-11-2014

Succesvol Nationaal Evenementen Symposium 2014 in de Amsterdam ArenA

'De veiligheid van de bezoeker gaat boven alles'

De vierde editie van het Nationaal Evenementen Symposium trok op woensdag 19 november een kleine driehonderd deelnemers naar de Amsterdam ArenA. Zij waren getuige van een inhoudelijk sterk programma, gepresenteerd door Jan Douwe Kroeske, rond de veiligheid van evenementen anno 2014.

'De veiligheid van de bezoeker gaat boven alles', was een van de meest gehoorde uitspraken. Of het nu gaat over monstertrucks, het risico van drank en drugs of het evacueren van een evenemententerrein vanwege noodweer, de veiligheid van de bezoeker is leidend. Maar hoe waarborg je die veiligheid? Wat werkt het beste in de praktijk? Daarover kunnen de meningen verschillen. De burgemeester heeft een andere rol dan de festivaldirecteur. De politie kijkt met andere ogen naar crowd management dan de organisator en de beveiliger. Maar op het moment dat die partijen vanuit hun specifieke expertise bij elkaar gaan zitten, dan ontstaan er nieuwe inzichten. Dat was duidelijk aan het eind van de dag: we kunnen echte winst behalen als alle betrokkenen met elkaar in overleg blijven, als we tot goede afstemming komen tussen publieke en private partijen, als we op een open en slimme manier in discussie gaan en kennis delen, zowel in de voorbereiding als tijdens het evenement en in de evaluatie achteraf.

Naast discussies en workshops werden tijdens NES2014 ook nieuwe campagnes en onderzoeken gepresenteerd.

Celebrate Safe!
Duncan Stutterheim (ID&T) en Sjoerd Wynia (Club Air, The Good Guyz) lanceerden de campagne Celebrate Safe!, gericht op de veiligheid en gezondheid van het uitgaande publiek. Alle grote dance festivals ondersteunen de campagne door proactief voorlichting te geven over de risico's van drank en drugsgebruik en tips om veilig uit te gaan. Feesten is fantastisch, maar zorg wel dat je heelhuids en gezond weer thuiskomt!

Intern rapport Pinkpop 2014
Festivaldirecteur Jan Smeets bood aan burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf het interne onderzoeksrapport aan dat is opgesteld nadat Pinkpop deze zomer werd getroffen door noodweer. Het ging goed, maar spannend was het wel, zei Vlecken. Enkele conclusies: zorg voor scheiding tussen calamiteitenorganisatie en festivalorganisatie. Zoek oplossingen voor haperende (tele)communicatie. En haal het gevaar van 'sleetsheid' uit je organisatie. 

Love My Ears
Ruben Brouwer (Mojo Concerts) presenteerde de campagne I Love My Ears, bedoeld om de bezoekers voor te lichten over het risico op gehoorschade door hard geluid. Begin dit jaar is hierover een convenant gesloten tussen evenementen, festivals, poppodia en het Ministerie van VWS. Het convenant loopt tot 2016 en wordt momenteel door de sector geïmplementeerd.

Monstertrucks en gemotoriseerde evenementen
Naar aanleiding van het dodelijke ongeluk in Haaksbergen werd gesproken over de veiligheidsmaatregelen rond gemotoriseerde evenementen. Ronnie Degen (organisator Zwarte Cross) en Hèrald van de Bunt (GelreDome, onder andere Monsterjam) gaven uitgebreide toelichting hoe die veiligheid gewaarborgd is: intensieve technische keuring van de voertuigen, testen van de voertuigen zonder publiek, uitzetten van een veilig parcours, publiek op afstand houden, veilige opslag van de brandstof, enzovoort.

Privaat blauw
Vanuit wetenschappelijke hoek werd tijdens een van de deelsessies het onderzoek 'Privaat blauw' gepresenteerd, geheel gewijd aan de rol van private beveiligers bij evenementen, in de horeca en bij voetbalwedstrijden.

Over het Nationaal Evenementen Symposium
Het Nationaal Evenementen Symposium wordt georganiseerd door de Vereniging van Evenementen Makers en de Sectie Evenementen- en Horecabeveiliging van De Nederlandse Veiligheidsbranche. Onder de bezoekers en sprekers zijn burgemeesters, gemeenteambtenaren, politiemensen en wetenschappers evenals organisatoren, leveranciers, locatieverschaffers en evenementenbeveiligers.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag