Nieuws

31-10-2013

Eerste fase visie Nederlandse gastvrijheidseconomie 2025

Met het rapport ‘Vinden, Verrassen en Verbinden’ richt de gastvrijheidseconomie zich de komende jaren op drie strategische pijlers om vraag en aanbod in de sector dichter bij elkaar te brengen. De sector bouwt hiermee voort op haar maatschappelijke en economische waarde, sluit aan op belangrijke megatrends in de samenleving en schetst perspectief voor de realiteit van vandaag. Gastvrij Nederland onderstreept de noodzaak als sector tijdig en scherp voor te sorteren teneinde toekomstbestendig en vitaal te blijven op termijn.

Het rapport ‘Vinden, Verrassen en Verbinden’ wordt vandaag door Theo Ruijs – voorzitter topteam gastvrijheidseconomie - aangeboden aan Minister Kamp. Het is het resultaat van een „topsector-proof” benadering, waarbij op verzoek van de minister het topteam gastvrijheidseconomie met raadpleging van de achterban in de gastvrijheidssector een startdocument heeft opgesteld dat de sector in de volle breedte sterker zal maken. Meer bezoekers, meer bestedingen. Het startdocument markeert het einde van fase 1 waarin de concept visie en ambities van de sector zijn verwoord. In fase 2 zal de visie worden getoetst en uitgewerkt met betrokken bedrijfsleven en organisaties in actieagenda’s.

Nederland biedt door zijn afwisseling veel diverse belevenissen per vierkante kilometer. Binnen dit rijke landschap met grote cultuurhistorische waarde en sterke iconen hebben meer dan 50.000 ondernemers in de gastvrijheidseconomie een sector opgebouwd die meetelt. Meetelt in banen, omzet en toegevoegde waarde. De laatste jaren groeit de sector slechts beperkt. Internationaal loopt het marktaandeel inkomende toeristen terug en in diverse onderdelen van de sector staan de bestedingen van gasten onder druk.

De transitie van de sector in de komende jaren veronderstelt een goed geleid samenspel tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Naast het belang van nationale en internationale marketing dient onverminderd gewerkt te worden aan beheersing regeldruk, verder benutten van de relatie tussen natuur en de gastvrijheidseconomie en het concretiseren van de cross-overs met andere (top)sectoren. Met deze ‘top-sector proof’ benadering heeft de sector een eerste stap gezet om de veelkleurige achterban werkelijk met elkaar te verbinden. Om te komen tot een nog veelzijdiger en nog gastvrijer Nederland.

Er zijn veel parels, nu nog een ketting!

Bijlage: rapport 'Vinden, Verrassen en Verbinden'

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag