Nieuws

25-06-2013

MKB-Nederland blij met aansluiting Federatie Cultuur bij Gastvrij Nederland

Cultuur maakt onlosmakelijk deel uit van onze economie. Daarom is MKB-Nederland blij dat de Federatie Cultuur toetreedt tot Gastvrij Nederland, de nationale raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd.

De leden van Gastvrij Nederland zien diverse dwarsverbindingen en gemeenschappelijke belangen met de cultuursector, en de kans elkaar te versterken.De eerste gelegenheid daartoe vormt de betrokkenheid bij de vormgeving van de visie op de gastvrijheidseconomie als topsector, waartoe het Ministerie van Economische Zaken heeft opgeroepen.

Cultuur maakt in het bijzonder ook deel uit van onze gastvrijheidseconomie. Kunst, cultuur en erfgoed zijn belangrijke onderdelen van een innovatief klimaat. Met de participatie van deze herkenbare speler op het culturele palet neemt de lobbykracht van Gastvrij Nederland navenant toe.

De Federatie Cultuur bundelt de branche- en werkgeversverenigingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst. Zij is de belangrijkste gesprekspartner binnen het cultuur spectrum voor overheden en maatschappelijke organisaties. Dertien organisaties maken deel uit van de Federatie Cultuur.

Gastvrij Nederland - Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd - vertegenwoordigt organisaties en branches in de gastvrijheidseconomie waarin zowel leisure als business zijn vertegenwoordigd. Gastvrij Nederland spant zich in de toeristisch-recreatieve bedrijvigheid binnen Nederland in de volle breedte te versterken, zodat toerisme en recreatie kunnen uitgroeien tot een dynamische en duurzame sector waarin bezoekers, gasten en recreanten hun voordeel doen met een hoogwaardige productbeleving tegen gunstige prijs- en kwaliteitscondities.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag