Nieuws

24-01-2013

Recordaantal toeristen naar Nederland in 2012

Aantallen stijgen, bestedingen onder druk

Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) bezochten in 2012 ruim 11,7 miljoen internationale toeristen ons land. Dat is een stijging van zo’n 4% vergeleken met het jaar daarvoor en een nieuw record. Voor 2013 verwacht het NBTC een stijging van zo’n 3% van het aantal internationale bezoekers. Het totaal aantal internationale toeristen zal daarmee boven de 12 miljoen uitkomen in 2013.

Groei uit buurlanden en Azië
In 2012 bezochten ruim 11,7 miljoen buitenlandse verblijfstoeristen ons land en zij besteedden daarbij zo’n 4,75 miljard euro. Daarmee is 2012 wederom een recordjaar voor Nederland. De meeste buitenlandse toeristen kwamen, evenals voorgaande jaren, uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. De grootste procentuele stijging kwam uit Azië: Japan en China lieten een groei van 23% zien en India 16%. Uit landen waar het economisch wat minder ging, zoals Italië en Spanje, kwamen er minder bezoekers naar Nederland.

Aantallen stijgen, bestedingen onder druk 
Belangrijke verklaringen voor de groei zijn onder andere dat Nederland heeft geprofiteerd van het groeiende stedenreissegment in Europa en de lichte stijging van het aantal vliegverbindingen. Daarnaast groeide de economie in Azië nog steeds fors waardoor een groeiende middenklasse met stijgende koopkracht internationaal gaat reizen. Bovendien maakte de zwakkere euro Europa en Nederland extra aantrekkelijk als reisbestemming. Jos Vranken, algemeen directeur NBTC: “We zijn blij met de 4% groei van het aantal internationale bezoekers. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de achterblijvende bestedingen. Over het algemeen zijn bezoekers zeer prijsbewust en bestedingen aan vervoer, verblijf en vermaak staan onder druk.”

Verwachting 2013
Voor 2013 verwacht het NBTC een groei van het aantal internationale bezoekers van bijna 3%. Naar verwachting zullen dit jaar bijna 12,1 miljoen buitenlandse verblijfstoeristen ons land bezoeken. De groei van het aantal toeristen uit volwassen markten Duitsland en België zal naar verwachting doorzetten. Vanuit de opkomende reismarkten (BRIC-landen) wordt eveneens verdere groei verwacht. Er vinden dit jaar diverse evenementen en jubilea plaats die een substantiële impuls geven aan het internationaal bezoek, zoals Amsterdam 2013, Vrede van Utrecht en de opening van het nieuwe Rijksmuseum.

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag