Nieuws

02-01-2013

Algemeen Overleg gastvrijheidseconomie heeft plaats op 14 februari 2013

Op donderdag 14 februari is van 14.00 – 16.00 uur het Algemeen Overleg gastvrijheidseconomie voorzien in de Troelstrazaal van het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Dit is de nieuwe datum na de cancelling van genoemd debat op 12 december jongstleden na het terugtreden van staatssecretaris Co Verdaas.
Gastvrij Nederland spoort u van harte aan uit eerste hand kennis te nemen van het politieke debat tussen Minister Kamp van Economische Zaken en de dames en heren politici van de commissie EZ van de Tweede Kamer.
Na afloop van het Kamerdebat heeft voor de belangstellenden van het Kamerdebat een informeel samenzijn plaats georganiseerd door Gastvrij Nederland bij café - brasserie Dudok in Den Haag (Hofweg 1a). U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Met het oog op een goede organisatie van het informele programma vanaf 16.00 uur verdient het aanbeveling uw verwachte aanwezigheid in Dudok te communiceren met mevrouw Maya Karia (karia@vno-ncw.nl).
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag