Nieuws

24-01-2013

ANWB beëindigt franchiseovereenkomst met VVV

Zwaartepunt VVV komt nog meer op informatie en promotie

Na een succesvolle samenwerking van meer dan 22 jaar heeft de ANWB aangekondigd de franchiseovereenkomst die zij heeft met 26 VVV-organisaties per 1 januari 2014 te zullen beëindigen. Dit betekent dat in de 28 betreffende VVV-vestigingen de ANWB-dienstverlening per die datum komt te vervallen.

Vernieuwing VVV-dienstverlening gaat gewoon door
Volgens het onderzoek van Blauw Research in 2011 is VVV onder consumenten het meest bekende merk op het gebied van toerisme en recreatie in Nederland. Het zwaartepunt van de VVV-dienstverlening ligt op het gebied van informatievoorziening, gastheerschap en promotie van stad of streek. De rol en het belang hierin van een eventuele Retailfunctie is al een aantal jaren aan het kantelen. Dit proces zal door dit besluit van de ANWB alleen maar verder worden versneld. Daarbij is de verdere digitalisering van de VVV-dienstverlening met behulp van (mobiel) internet, app.’s en andere digitale distributievormen het speerpunt. Tevens gaat de transitie van het fysieke VVV-netwerk met enerzijds vernieuwde eigenstandige vestingen waar de beleving van stad of streek centraal staat, en anderzijds VVV-agentschappen in de vorm van een shop-in-the shop en VVV I-punten met digitale informatiezuilen gewoon door.

Overweging ANWB
De ANWB geeft aan dat zij door het veranderende koopgedrag en informatiebehoefte van de consument genoodzaakt is haar Retailbeleid aan te scherpen en daarbij kiest voor het investeren in en versterken van de eigen winkels, in combinatie met internet en sociale media.

Consequenties voor de betreffende VVV-organisaties
Voor de betreffende VVV-organisaties is de consequentie dat de ANWB-dienstverlening in de 28 vestigingen waar het om gaat met ingang van 1 januari 2014 komt te vervallen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de bedrijfsvoering en de exploitatie. Samen met de VVV-organisaties die dit betreft, bekijkt VVV Nederland de komende tijd wat die gevolgen zullen zijn en hoe de VVV-dienstverlening onder deze gewijzigde omstandigheden in vernieuwde vorm kan worden gecontinueerd.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag