Nieuws

10-12-2012

Canceling AO ‘gastvrijheidseconomie’ op woensdag 12 december

Het Algemeen Overleg ‘gastvrijheidseconomie’ op woensdag 12 december heeft geen doorgang.
Dit is het directe gevolg van het vertrek van de verantwoordelijk bewindspersoon Co Verdaas.
Op korte termijn zal een nieuwe datum voor genoemd overleg worden vastgesteld.

Een en ander betekent dat activiteiten georganiseerd door Gastvrij Nederland op diezelfde dag eveneenszullen worden gecanceld. Dit geldt met name voor de aangekondigde bijeenkomstna afloop van het debat bij Dudok in Den Haag.

Op het moment dat informatie beschikbaar komt over de nieuwe datum van het Algemeen Overleg , zal deze via de website worden gecommuniceerd.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag