Nieuws

16-10-2012

Watersportsector vreest economische schade bij komst windturbines

Het rijk wijst kansrijke gebieden aan in structuurvisie

“Ontzie watersportgebieden en voorkom economische schade. Geen windturbineparken in en aan de grote wateren.” Dit is de boodschap van HISWA Vereniging - brancheorganisatie van de watersportindustrie -  in haar zienswijze aan het rijk.

Het rijk wil in de structuurvisie Wind op Land gebieden aanwijzen waar grootschalige windmolenparken het meest kansrijk zijn, zoals Noordoost Nederland, het IJsselmeergebied en Zuidwest Nederland. In deze regio’s liggen belangrijke watersportgebieden als de Zuidwestelijke Delta, het Markermeer en het IJsselmeer. HISWA Vereniging wil deze watersportgebieden uitsluiten. Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA Vereniging: “Wij zien het opwekken van windenergie als industriële activiteit, waarvoor grote industriële terreinen en zeehavens geschikt zijn. We moeten voorkomen dat grootschalige windturbineparken gerealiseerd worden in gebieden die van grote betekenis zijn voor recreatie en toerisme.”

HISWA Vereniging vindt niet alleen dat grootschalige windturbineparken de kwaliteit van een watersportgebied aantast, maar vreest vooral voor economische schade bij de watersportbedrijven. Krijger: “De nieuwste windturbines met een mast van 15 meter dik en een tiphoogte van 200 meter zijn bij helder weer op open water tot wel 30 kilometer zichtbaar. Groot open vaarwater en weidsheid trekken de watersporter. Deze unieke kwaliteiten vormen óók het decor waarin het watersportbedrijf –zoals de jachthaven- zich heeft gevestigd en haar voorbestaan op bouwt. Als de openheid wordt aangetast en het vaarwater verkleint, vrezen wij dat watersporters vertrekken naar elders. Dit geeft grote nadelige economische gevolgen voor het watersportbedrijfsleven én de lokale economie, waaronder de vrijetijdseconomie. Ook van de gemeentes in deze regio’s”.

Ook Natura 2000 speelt in de aangewezen regio’s een belangrijke rol. Het gehele IJsselmeergebied is beschermd gebied. Bij het geplande windturbinepark bij Urk wordt een sterfte van beschermde vogels voorzien van wel 4.500 per jaar door de rotorbladen. “Wat zal het effect zijn bij een opeenstapeling van windturbineparken. En wat zijn de gevolgen van alle plannen samen  in het IJsselmeergebied, zoals de verbinding Almere IJburg, buitendijks bouwen, hoogspanningsmasten in het water  en peilverhoging of verlaging?”, vraagt Krijger zich af.

HISWA Vereniging pleit ervoor in haar zienswijze dat bij de ontwikkeling van de structuurvisie, de gevolgen van een opeenstapeling aan projecten en bijkomende effecten op milieu, natuur, landschap, (water)recreatie én economie in beeld gebracht worden. Omdat watersportgebieden meestal provinciegrenzen overstijgend zijn, moet er ook een goede regie en afstemming zijn tussen betrokken overheidslagen.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag