Nieuws

27-09-2012

Volop kansen voor toerisme bij sportevenementen

VVV pleit voor nauwere samenwerking

Sport en sportevenementen leveren een belangrijke bijdrage aan de plaatselijke economie en het imago van de stad of streek waar ze worden georganiseerd. Maar veel kansen worden nog onvoldoende benut. Door een betere samenwerking tussen de organisatoren van sportevenementen, de lokale overheden en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven valt nog veel winst te boeken. Die conclusie trekt VVV Nederland op het VVV congres in Apeldoorn dat in het teken staat van sport en destinatiemarketing.

Sport is big business. In Nederland worden steeds vaker (internationale) sportevenementen georganiseerd. Sportevenementen leveren niet alleen sportieve prestaties op. Het organiseren van dergelijke evenementen kan tevens een flinke impuls geven aan de lokale en regionale economie. Zo heeft de start van de Tour in Rotterdam in 2010 ruim 20 miljoen aan extra bestedingen opgeleverd. De feestweek rondom de Nijmeegse Vierdaagse zorgt zelfs voor een extra omzet van 42 miljoen euro.

Imago
Grote maar ook kleinschalige sportevenementen kunnen verder bijdragen aan het ontwikkelen van een sterk en positief imago van de stad of streek. “Een sterk imago kan er toe leiden dat er niet alleen sprake is van een incidentele opleving, maar dat positieve economische en sociaal-maatschappelijke impulsen juist ook op langere termijn effect sorteren. Om dat te realiseren is het van belang dat de betrokken partijen de handen ineen slaan”, aldus Kees van Wijk, algemeen directeur van VVV Nederland.

Verbindingsofficier
De eerste stap is dat de sportwereld en de toeristische sector elkaar veel nadrukkelijker opzoeken dan nu nog vaak het geval is. “Het is daarom een positief signaal dat Olympisch Vuur 2028 een paar weken geleden een zogenaamde Plaza organiseerde over de relatie tussen sportevenementen en toerisme met onder meer als doel om input te leveren voor ons VVV congres. Eén van onze gezamenlijke conclusies is dat er op regionale schaal behoefte bestaat aan een soort verbindingsofficier tussen de gastvrijheidseconomie en de sport. De VVV-formulenemers in hun hoedanigheid als regionale of stedelijke destinatiemarketingorganisatie, zouden die rol uitstekend kunnen vervullen”, aldus Van Wijk
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag