Nieuws

11-10-2012

Provincies en Gastvrij Nederland ondertekenen gezamenlijk actieprogramma

IPO en Gastvrij Nederland hebben bij de presentatie van de gezamenlijke routekaart uitgesproken zorg te zullen dragen voor een verdere uitwerking en verdieping van de hierin opgenomen programmapunten.

Op 10 oktober 2012  is tijdens het symposium van Gastvrij Nederland ‘ gedeelde observaties, gedeelde belangen’  in de Malietoren in Den Haag het actieprogramma  gepresenteerd dat voortkomt uit de ‘gezamenlijke routekaart’ van de provincies en Gastvrij Nederland. Het is  een inspiratiedocument dat betrokken partners van overheidszijde en marktzijde actief in het domein van de gastvrijheidseconomie met concrete voorstellen de helpende hand biedt, teneinde  zorgvuldig en snel in de regio voortgang te boeken. Namens het Netwerk Vrijetijdseconomie Provincies ondertekende voorzitter Paul Akkerman. Theo Ruijs nam de honneurs waar namens Gastvrij Nederland.

Bijgevoegd het actieprogramma gezamenlijke routekaart gastvrijheidseconomie
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag