Nieuws

19-10-2012

Gastvrij Nederland roept op tot wisselwerking regionale en nationale netwerken

Het symposium 'gedeelde observaties, gedeelde belangen' van Gastvrij Nederland vroeg aandacht voor meer afstemming van agenda’s tussen regionale en nationale partners binnen de diverse wereld van de gastvrijheidseconomie. Hoe het netwerk in de regio beter te benutten.

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst beklemtoonde voorzitter Theo Ruijs dat in een wereld waarin de rijksoverheid en decentrale overheden gas terugnemen, marktpartijen zelf aan zet zijn om hun business aan de man te brengen. Hij riep de aanwezigen op hun voordeel te doen met het gepresenteerde actieprogramma dat voorkomt uit het convenant tussen IPO en Gastvrij Nederland. Speciaal voor de regio’s ligt een pragmatische agenda voor. Het lijdt geen twijfel dat in de regio meer mogelijkheden liggen om elkaar te betrekken bij gezamenlijke initiatieven. Daarbij is met meer twee-richtingen verkeer tussen centrale en regionale private (en publieke) partijen een versnelling mogelijk in gewenste procesvoering en beoogde gezamenlijke resultaten. Immers nationale en decentrale overheden dienen zich bewuster te zijn van de meerwaarde van de sector voor de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat van stad en regio.

Presentaties van Felix Guttmann (Canal Company - Amsterdam Light Festival), Arno Ruis (provincie Utrecht), Henk van Voornveld (Marketing Oost), Rowena van der Maat (HISWA) en Hans Haerkens (Gastvrij Nederland) zorgden voor een geanimeerde en interactieve middag. Duidelijk werd dat ondernemerschap veel vermag en de basis legt voor prachtige nieuwe initiatieven. De paneldiscussie met medewerking van Geert Dijks (HISWA), Dick Dijkstra (RECRON Drenthe), Christian Severijns (KHN) en Raymond Smits van Waesberghe (VVV)bevestigde zonneklaar dat de gastvrijheidseconomie veel meer is dan de som der delen.

De presentaties van deze middagzijn bijgevoegd.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag