Nieuws

17-10-2012

Brief aan informateurs

Gastvrij Nederland heeft op 15 oktober 2012  aan de heren informateurs een brief verzonden met daarin opgenomen  haar zienswijze op de gastvrijheidseconomie als input voor het op te stellen regeerakkoord, c.q. bijdrage aan toekomstig vernieuwend economisch beleid.

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag