Nieuws

26-04-2012

RECRON introduceert de Recreantenatlas Beroepsonderwijs

RECRON, de brancheorganisatie voor recreatieondernemers, heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsmethode. Een primeur! Deze onderwijsmethode is gebaseerd op de Recreantenatlas van RECRON en is tot stand gekomen als project binnen Ruim baan voor Recreatie*). De eerste geïnteresseerde scholen hebben zich al gemeld voor deze nieuwe methode.

De RECRON Recreantenatlas laat een nieuwe manier van doelgroepsegmentatie zien en ondersteunt de beroepsopleiding Leisure & Hospitality (niveau 3 en 4) door op een moderne manier met marketing aan de slag te gaan. Weten wie je doelgroep is, vraaggericht te werk gaan, daar draait het om!
De Recreantenatlas is een gewild product bij de achterban van RECRON. Ruim 800 ondernemers werken met de atlas. “De studenten van nu, zijn onze ondernemers van de toekomst. Het is daarom belangrijk dat ook studenten met de Recreantenatlas uit de voeten kunnen,” aldus Simone van Poppel, projectleider RECRON Innovatiecampagne.

Daarom heeft RECRON het initiatief genomen om de Recreantenatlas Beroepsonderwijs uit te brengen. In deze editie, zowel voor studenten als docenten, nemen wij u mee onze ‘Ladder’ op. De Ladder is hét stappenplan om met de Recreantenatlas aan de slag te gaan. Door middel van een werkboek voor studenten én een handleiding voor docenten reiken we een praktische en didactische methode aan.

Voor meer informatie en inzage in de methode kunt u terecht op de website www.recron.nl/ric of www.recroninnovatiecampagne.nl

*) Ruim baan voor Recreatie is een samenwerking van WDTR (Werkgroep Directeuren Toerisme en Recreatie), Kenwerk, Sociaal Fonds Recreatie en RECRON.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag