Nieuws

07-11-2011

Buitenrecreatie, sporten en funshoppen meest populaire vrijetijdsactiviteiten buitenshuis

Nederlander onderneemt meer dan 200 vrijetijdsactiviteiten buitenshuis per jaar

Nederlanders hebben het afgelopen jaar zo’n 3,4 miljard vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen woning ondernomen. De totale bestedingen aan deze activiteiten bedroegen bijna 44 miljard euro. Dit blijkt uit de jaarresultaten van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek 2010, een grootschalig tweejaarlijks consumentenonderzoek van NBTC-NIPO Research naar het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking.

Buitenrecreatie meest populaire activiteit
Uit onderzoek van het Sociaal & Cultureel Planbureau bleek onlangs dat Nederlanders over relatief veel vrije tijd beschikken vergeleken met andere Europeanen. Nederlanders brengen hun vrije tijd vaak recreërend in de buitenlucht door: bij één op de vier vrijetijdsactiviteiten was het afgelopen jaar sprake van buitenrecreatie. Met name wandelen of fietsen voor het plezier zijn populair. Naast buitenrecreatie zijn ook sporten en funshoppen in trek (elk 16% van alle vrijetijdsactiviteiten).

Op zaterdag funshoppen en zondagmiddag wandelen
Vrijetijdsgedrag blijkt nog altijd sterk samen te hangen met de dagen van de week.
Doordat veel Nederlanders in het weekend vrij zijn, worden de meeste activiteiten op zaterdag (20%) en zondag (16%) ondernomen. Van de doordeweekse dagen zijn de woensdag en de vrijdag de belangrijkste dagen voor het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten buitenshuis (14%). De maandag is met 11% het minst in trek. Wat betreft de invulling van de vrije tijd zien we een aantal geijkte patronen: funshoppen doen we op zaterdagmiddag, wandelen op zondagmiddag en doordeweeks zijn hobby- en verenigingsactiviteiten en fitnessen populair.

Nederlanders in 2010 minder vaak de deur uit
Ten opzichte van 2008 is het aantal vrijetijdsactiviteiten met zo’n 4% gedaald. De bijbehorende bestedingen liepen met 7% terug. Een verklaring voor de teruggang kan vooral gevonden worden in de economische crisis. Maar ook het toenemend gebruik van nieuwe media binnenshuis (denk aan social networks en gamen) lijkt aan deze daling bij te dragen.

Top tien populaire vrijetijdsactiviteiten
(periode: mei 2010 tot mei 2011)

Activiteitencluster

Aantal activiteiten
(x miljoen)

Aandeel

1. Buitenrecreatie

840

25%

2. Sporten

550

16%

3. Funshoppen

540

16%

4. Hobby-/verenigingsactiviteiten

420

12%

5. Uitgaan

380

11%

6. Bezoek attracties

210

6%

7. Waterrecreatie en -sport

150

5%

8. Cultuur

110

3%

9. Bezoek evenementen

90

3%

10. Bezoek sportwedstrijden

70

2%

BRON: ContinuVrijeTijdsOnderzoek

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag