Nieuws

06-09-2011

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting maakt samen met de ozb belasting, reclamebelasting, precariobelasting en rioolheffing deel uit van de lokale lasten. Deze lokale lasten stegen vorig jaar met 4.8%. Dat is 3 x de inflatie. Daar moeten erg veel extra kopjes koffie voor geserveerd worden, want een stijging van de prijzen zit er niet in, wil je je klandizie niet verliezen. De toeristenbelasting is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende steen des aanstoots die de gastvrijheidseconomie eenzijdig treft. Ongebreidelde stijgingen leggen een wissel op broos economisch herstel. Daar waar toeristenbelasting een doelbelasting zou moeten zijn, is het verworden tot een oneerlijke, willekeurige belasting, die concurrentieverstorend werkt. Ondernemers, werknemers en consumenten hebben het nakijken.

Zie bijgevoegde link naar Radio 1 met discussie tussen VVD Tweede Kamerlid Eric Ziengs en Hans Haerkens namens Gastvrij Nederland / VNO-NCW-MKB Nederland.

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag