Nieuws

06-09-2011

Gastvrij Nederland vraagt politiek gastvrijheidseconomie te blijven stimuleren

De gastvrijheidsector is met 400.000 werknemers en 50.000 ondernemers economisch en maatschappelijk van bovengemiddeld belang voor de vestigingsregio Nederland. De sector is essentieel voor het welslagen van de topsectoren bij de vormgeving van het nieuwe bedrijvenbeleid. Nederland is alleen duurzaam aantrekkelijk voor (internationale) kenniswerkers en bedrijven als het er prettig werken, wonen èn recreëren is. De positie van Nederland als eersteklas bestemming is sterk afhankelijk van de medewerking van de overheid en de mate waarin deze wil investeren in de gastvrijheidseconomie.

Zie ook de link naar Radio 1 waarin wordt vooruitgeblikt op het Algemeen Overleg toerisme / gastvrijheidseconomie.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag