Nieuws

15-09-2011

Algemeen Overleg gastvrijheidseconomie op dinsdag 11 oktober

De nieuwe datum voor het Algemeen Overleg Toerisme / gastvrijheidseconomie is vastgesteld op dinsdag 11 oktober van 19.00 - 21.00 uur in de Thorbeckezaal van het Tweede Kamergebouw. Tijdens dit Algemeen Overleg van de Vaste Commissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zal de sectorvisie ‘versterken en veraangenamen’ uitvoerig worden besproken. Gastvrij Nederland vraagt de politiek op goede gronden de gastvrijheidseconomie volwaardig te stimuleren. Zaken als het terugdringen van regeldruk, afzien van de voorgenomen korting op Holland Promotie, het belang van the triple helix ' markt / kennisinfrastructuur / overheid' en de steen des aanstoots ‘toeristenbelasting’ zullen de revue passeren.

Zij die belangstelling hebben hier naar toe te gaan wordt verzocht dit kenbaar te maken aan mevr. Maya Karia (karia@vno-ncw.nl)

Gastvrij Nederland zal voorafgaande aan het debat zorg dragen voor een lopend buffet met daaraan gekoppeld een programma met politici en media. Nadere bijzonderheden zullen vanaf 1 oktober met deelnemers worden gedeeld.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag