Nieuws

11-08-2011

Toptentoonstellingen Holland Art Cities leveren ruim 1 miljard aan bestedingen

Holland Art Cities succesvol met zo’n 5 miljoen bezoekers

Van eind 2008 tot en met begin 2011 heeft het internationale kunst- en cultuurevenement Holland Art Cities (HAC) plaatsgevonden. In totaal hebben zo’n 5 miljoen binnen- en buitenlandse bezoekers een of meerdere tentoonstellingen in de tien deelnemende musea bezocht. Gezamenlijk hebben deze bezoekers bijna 1,1 miljard euro besteed in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van Blauw Research.

KUNST EN CULTUUR BELANGRIJK VOOR TOERISME
Met het cultuurevenement beoogden de vier grote steden, hun grootste musea en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) buitenlands bezoek te stimuleren. Met 220.000 buitenlandse bezoekers die speciaal voor een of meerdere HAC-tentoonstellingen naar Nederland zijn gekomen is de doelstellingruimschoots gehaald. De samenwerking op het gebied van programmering en promotie tussen musea, kwalitatief goede tentoonstellingen, een collectieve campagne en een nauwe samenwerking tussen de culturele en toeristische sector hebben geleid tot een flinke stimulans voor de Nederlandse economie.

NEDERLANDSE ECONOMIE PROFITEERT
Nederlandse horeca, hotellerie, musea en winkels hebben baat gehad bij de sterke programmering en (inter)nationale promotie van HAC. Van de in totaal 5 miljoen bezoekers kwamen er bijna 2,9 miljoen uit Nederland. Zij gaven zo’n 160 miljoen euro uit in ons land. Daarnaast bezochten ruim 2 miljoen buitenlandse bezoekers de tentoonstellingen die onderdeel waren van HAC. Zij gaven ruim 910 miljoen euro uit. Bernard Wientjes, voorzitter van de Stichting International Events Holland: “Na het succes van Rembrandt 400 in 2006 hebben wij deze samenwerking opnieuw gecoördineerd, en wij zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat. Een relatief kleine overheidsinvestering levert een hoog rendement op voor de Nederlandse economie door het stimuleren van samenwerking tussen steden en sectoren.”

HOLLAND ART CITIES
Holland Art Cities werd gecoördineerd door de Stichting International Events Holland en was een gezamenlijk project van tien topmusea, de vier grootste steden en hun marketingorganisaties (Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Den Haag Marketing, Rotterdam Marketing, Toerisme Utrecht), Provincie Utrecht, de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag