Nieuws

30-08-2011

Brieven Vaste Comissie EL&I

De sectorvisie ‘versterken en veraangenamen’ van Gastvrij Nederland is op 28 april in Nieuwspoort Den Haag gepresenteerd. Hieruit volgt een uitvoeringsagenda voor op te pakken kansen voor de gastvrijheidsector in de periode 2011/2014. De verantwoordelijk bewindspersoon - Staatssecretaris Bleker - heeft hierop expliciet gereageerd en de visie op hoofdlijnen omarmd via een brief aan de Tweede Kamer d.d. 16 juni 2011. Het Algemeen Overleg ‘toerisme / gastvrijheidseconomie’ heeft plaats op 8 september 2011. Gastvrij Nederland heeft haar specifieke wensen en noden via een tweetal brieven aan de leden van de Vaste Commissie voor EL & I c.s. verzonden op respectievelijk 27 juni (Commentaar Gastvrij Nederland voorafgaande aan AO) en 15 juli 2011 (evaluatie van het project ‘regeldruk gastvrijheidssector’ verzonden.

Download hier de brief van 27 juni 2011
Download hier de brief van 15 juli 2011 met bijbehorende bijlage
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag