Nieuws

11-07-2011

Waardering voor VVV stijgt

Benchmarkonderzoek KvK naar toeristisch-recreatief beleid voor tweede maal uitgevoerd

Uit het benchmarkonderzoek van de Kamer van Koophandels naar toeristisch-recreatief beleid van Nederlandse gemeenten blijkt dat de waardering voor de samenwerking met de VVV’s de afgelopen jaren is gestegen. Dit jaar scoort deze gemiddeld een 7,1.

In 2008, toen het onderzoek voor de eerste maal werd uitgevoerd, werd deze samenwerking nog met een 6,8 gewaardeerd. Slechts in 4% van alle gevallen wordt de samenwerking nu als onvoldoende ervaren. Eveneens een verbetering in vergelijking met het jaar 2008 toen nog 15% van alle gemeenten een onvoldoende uitdeelden.

In de lift
De samenwerking met de VVV’s wordt door de gemeenten in de regel beter gewaardeerd dan die met andere organisaties en overheden waarmee wordt samengewerkt op het gebied van toerisme en recreatie. Het aantal gemeenten dat samenwerkt met de VVV is de afgelopen jaren iets afgenomen (van 85% naar 80%).
Dit benchmarkonderzoek versterkt en bevestigt het beeld dat eerder al naar voren kwam uit onafhankelijk consumentenonderzoek. Zo concludeerde BrandAsset Consultin 2010 dat de VVV het meest klantgerichte merk van Nederland is. Het EURIB (European Institute for Brand Management) becijferde in haar jaarlijkse onderzoek naar de meest onmisbare merken dat de VVV in drie jaar tijd is gestegen van plaats 110 naar plaats 67.

Downloaden
In 2011 hebben de Kamers van Koophandel voor de tweede maal een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar het toeristisch-recreatief beleid van alle Nederlandse gemeenten. Binnen dit onderzoek is ook gevraagd naar het oordeel van de gemeenten over de samenwerking met de VVV. Klik hier voor het complete KvK-rapport naar gemeentelijk toeristisch beleid.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag