Nieuws

28-06-2011

Reactie Koninklijke Horeca Nederland op de stemmingen DHW:

Vanmiddag heeft de Tweede Kamer gestemd over de amendementen met betrekking tot het wetsvoorstel herziening Drank- en Horecawet. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is zeer tevreden met de uitkomst van die stemmingen. Let wel; donderdagavond / nacht moet de Tweede Kamer nog over het totale wetsvoorstel stemmen.

"Overheid, de ondernemers én de burgers worden door de veranderingen in de wet meer dan voorheen samen verantwoordelijk voor het alcoholbeleid. Dit wordt door KHN als zeer positief gezien", zegt Algemeen Directeur Lodewijk van der Grinten. "KHN is voorstander van een integrale benadering op het onderwerp alcohol en jeugd waarbij iedere partijin de keten zijn verantwoordelijkheid neemt."

Grootste pluspunt is de invoering van de strafbaarstelling van jongeren onder 16 jaar als zij in de horeca alcoholhoudende drank voorhanden hebben. Niet alleen de ondernemer maar ook de jongere zelf kan hierop voortaan worden aangesproken. De jongere kan een boete krijgen waardoor in veel gevallen ook de ouders met het foute gedrag van hun kind worden geconfronteerd.

Positief is KHN ook over het feit dat de leeftijdsgrens nietwordt verhoogd naar 18.
KHN deelt de mening van de meeste politieke partijen dat verhoging nog geen zin heeft als de handhaving niet beter op orde is.

Minder blij is KHN met het artikel waarin gemeenten worden verplicht een verordening te maken voor het regelen van de drankverkoop door paracommerciële instellingen (bijv. sportkantines, club- en buurhuizen) te verlenen. De oude regeling, een speciale vergunning met beperkende voorwaarden voor paracommerciële bedrijven voldeed prima. Donderdag aanstaande stemt de Tweede Kamer over de totale tekst van het wetsvoorstel met inbegrip van de vandaag aangenomen amendementen. KHN zal dan met een uitgebreidere, inhoudelijke reactie komen.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag