Nieuws

10-06-2011

KHN deelt haar mening met Tweede Kamer

Hoorzitting over alcohol geeft KHN gelegenheid om standpunten toe te lichten

In de Tweede Kamer is op initiatief van de ChristenUnie een rondetafelgesprek georganiseerd met alle relevante organisaties in Nederland die met alcohol te maken hebben. Diverse politieke partijen wisselden met experts informatie uit die van belang is voor de behandeling van het wetsvoorstel voor een nieuwe Drank- en Horecawet. Volgende week vindt waarschijnlijk de behandeling van deze wet plaats in de Tweede Kamer. Koninklijke Horeca Nederland vindt dat alleen een integraal alcohobeleid, waarbij alle betrokken partijen verantwoordelijkheid nemen, bijdraagt aan verantwoord alcoholgebruik.

KHN staat voor verantwoord alcohol schenken in de horeca

Directeur Lodewijk van der Grinten van Koninklijke Horeca Nederland: "De jeugd wordt aan vele verleidingen blootgesteld. Het is een gezamenlijke taak om hen verantwoord te leren omgaan met deze verleidingen." Daarom heeft KHN tijdens de hoorzitting aan de politiek en alle betrokken relevante organisaties vanmiddag haar standpunt nog eens duidelijk verwoord:

- Alleen een integraal alcoholbeleid waarbij alle betrokken partijen verantwoordelijkheid nemen heeft kans van slagen.
- De overheid moet samenwerking stimuleren en faciliteren, en alleen dan (verder)reguleren wanneer dat een bewezen bijdrage levert aan het doel; een verantwoorde verstrekking van alcohol.

Voor de horecabranche heeft KHN de e-learningmodule www.VerantwoordAlcoholSchenken.nl ontwikkeld om visie, kennis en bewustwording te stimuleren bij horecaondernemers en hun personeel. Dit draagt concreet bij aan het naleven van de leeftijdsgrenzen. Daarnaast participeren op lokaal en regionaal niveau afdelingen van KHN in diverse alcoholmatigingstrajecten.

Positieve kentering

Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging in een ziekenhuis wordt opgenomen stijgt nog steeds. Dat is zorgelijk. Gelukkig is er ook een positieve kentering als het gaat om alcoholgebruik van jongeren, zo blijkt uit bijvoorbeeld de 'Monitor alcoholverstrekking jongeren 2009'. Het aantal 13, 14 en 15-jarigen (met name 13/14) dat ooit heeft gedronken daalt al sinds jaar en dag gestaag. Ook het percentage dat'probeert' om alcohol te kopen is flink gedaald. In de horeca van gemiddeld 14 % in 2001 naar 5 % in 2009.

Dit is een teken van het begin van de cultuurverandering die noodzakelijk is. Verantwoord alcohol nuttigen is een gezamenlijke verantwoordelijk, waarbij niet geaccepteerd wordt dat jongeren onder de 16 jaar alcohol drinken. Dat kan alleen wanneer alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. De overheid zal moeten handhaven, ook op lastige plekken zoals bijvoorbeeld de hokken en keten. Ondernemers moeten beter de leeftijd controleren. Daarnaast is er extra voorlichting nodig voor jongeren via school, sport, ouders, jeugdzorg etc. De meeste alcohol wordt namelijk nog steeds thuis, bij vrienden op straat of in hokken en keten gedronken. Dat blijkt wel duidelijk uit het rapport alcoholintoxicaties bij jongeren 2010.

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag