Nieuws

28-06-2011

Geslaagde Rondetafelbijeenkomst ‘toerisme / gastvrijheidseconomie’

Tijdens de geslaagde Rondetafelbijeenkomst ‘toerisme / gastvrijheidseconomie’ van 23 juni jongstleden in het Tweede Kamergebouw presenteerde de sector zich als hecht collectief aan de hand van een gecoördineerde en heldere agenda, waarin achtereenvolgens aandacht werd besteed aande sectorvisie van Gastvrij Nederland ‘versterken en veraangenamen’ als houvast voor toekomstig overheidshandelen;de onder druk staande (inter)nationale concurrentiepositie van de gastvrijheidssector (cumulatie van bezuiniging Holland promotie, stijging lokale lasten, aanpassing BTW + kostenverhogende nieuwe regels / voorschriften) en de noodzaak voor een merkbare vermindering van de regeldruk in de gastvrijheidssector. Na genoemd overleg is door Gastvrij Nederland een brief verzonden aan de leden van de Vaste Commissie EL & I ter voorbereiding op het geplande AO op woensdag 29 juni.Mits de staatssecretaris voldoende hersteld is van zijn klap van het paard.

Download hier de brief van Gastvrij Nederland
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag