Nieuws

28-04-2011

Gastvrij Nederland presenteert agenda voor groei

Gastvrij Nederland, Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, presenteert 28 april te Nieuwspoort haar sectorvisie ‘versterken en veraangenamen’. Hiermee geeft zij duidelijkheid over de ambitieuze agenda van de gastvrijheidseconomie voor de periode 2011 – 2014. Opvallende prioriteiten van de aangesloten 50.000 ondernemingen in 2011 betreffen de noodzakelijke aandacht voor buitenland promotie, een appèl verantwoord te bezuinigen op kunst en cultuur en de beschikbaarheid van sector-omvattende kengetallen.

Gastvrij Nederland wil er aan werken dat Nederland in binnen- en buitenland bekend staat als een aantrekkelijke bestemming, de quality of life op peil is, de gast centraal staat en ondernemers hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Zij wil economisch en maatschappelijk meerwaarde creëren door eensgezind samen te werken als collectief van branches en individuele ondernemers met overheden, maatschappelijk middenveld en andere stakeholders.

Gastvrij Nederland maakt in haar visie afspraken met leden branches over de coördinatie, beschikbare expertise en promotie van haar gemeenschappelijke agenda. Zij committeert zich nadrukkelijk haar ondernemende achterban aan te spreken bij de op te pakken kansen. Tegelijkertijd vraagt Gastvrij Nederland de Rijksoverheid en lagere overheden hun voordeel te doen met de gedane handreikingen in de sectorvisie.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag