Nieuws

24-05-2011

Brandbrief NBTC

Toeristische tulpen voor Kamer
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil de rijksbijdrage aan de Holland-promotie gefaseerd terugschroeven. Dit betekent dat er met ingang van 2015 sprake zal zijn van een bezuiniging van maar liefst 65%. Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en de vertegenwoordigers van de gastvrijheidseconomie in ons land, vinden de voorgenomen bezuiniging van 65% een buitenproportionele, onbegrijpelijke en ongewenste bezuiniging op de marketing van de bestemming Nederland. Jos Vranken, algemeen directeur: “Op deze wijze wordt de marketing van de bestemming Nederland ter stimulering van meer toeristen, congressen en bestedingen gemarginaliseerd. Wij vinden dit een kortzichtige en destructieve ontwikkeling en een grove onderschatting van de huidige en toekomstige bijdragen van deze sector aan de Nederlandse economie.”

Brandbrief
Daarom hebben het NBTC (Erica Terpstra, Raad van Toezicht en algemeen directeur Jos Vranken) en vertegenwoordigers uit de gastvrijheidseconomie (Theo Ruijs, voorzitter Gastvrij Nederland, de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd en Lodewijk van der Grinten, directeur van Koninklijke Horeca Nederland) op 24 mei een brandbrief aan de leden van de vaste Kamercommissie EL&I aangeboden. Naast de brief werden er ook tulpen aangeboden. De tulpen symboliseren de Holland-promotie en benadrukken de roep om toerisme en de (gastvrijheids)economie te laten bloeien.

Heroverweging bezuinigingsomvang
Met deze brief en de tulpen wil het NBTC samen met de gastvrijheidsbranche het ministerie van EL&I bewegen tot een heroverweging van de voorgenomen bezuinigingsomvang. De gastvrijheidseconomie in Nederland moet immers blijvend in staat worden gesteld ons land in het buitenland op de kaart te blijven zetten om bezoekers én bestedingen naar ons land te bewegen.

Download hier alle argumten op een rij
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag