Nieuws

14-04-2011

'KHN: Plan BTW verhoging is slecht plan'

Het mogelijk ophogen van het lage BTW tarief van 6 naar 8% met als stip aan de horizon een volledige uniformering zal voor onze horecasector zeer nadelig uitpakken.

Plan zeer nadelig voor de horecabranche
De staatssecretaris heeft een fiscale agenda voor de komende jaren opgesteld. Daarin staan tal van maatregelen die een samenhang laten zien. Vereenvoudigen en stroomlijnen van grondslagen en aantal belastingen en het verschuiven van direct naar indirect belasten. Op zichzelf zinvolle exercities. Het eruit halen van een onderdeel, verhogen van het lage BTW-tarief van 6 naar 8 is voor de horeca van zeer nadelige invloed.

Impact maatregel
Directeur KHN Lodewijk van der Grinten: "De horecaverkoopprijzen gaan dan 2%-punt omhoog. Dat betekent bij gelijke consumptieve bestedingen -en daar ziet het de komende jaren wel naar uit- €350 miljoen minder effectieve omzet bij gelijke bestedingen. Ofwel minder omzetvolume. Minder omzetvolume leidt tot evenveel verlies aan werkgelegenheid. Voor de horeca zou dat dan 5.600 banen verlies betekenen. Dat kan alleen in een hoogconjunctuur en direct met compenserende consumptieversterkende en lastenverlagende maatregelen kunnen ingevoerd, die dan ook in het horecabedrijf direct effect hebben."

Bij het verlaten van het lage tarief komt die rekensom uit op 12% hogere consumentenprijs tegenover 12% minder omzetvolume en dan is het verlies van werkgelegenheid voor zo'n 33.000 personen aan de orde.

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag