Nieuws

14-03-2011

Nederland bekent kleur

Overheden en bedrijfsleven kunnen met Recreantenatlas samen aan de slag

De recent gelanceerde Recreantenatlas dagrecreatie biedt inzicht in de voorkeuren van Nederlanders bij hun vrijetijdsbesteding. De wijze van ontspanning en bijpassende activiteiten zijn in de atlas in relatie gebracht met de leefstijlenindeling die RECRON al enige jaren succesvol hanteert bij productvernieuwing in de recreatiebranche. Gemeenten kunnen met behulp van de atlas de vrijetijdswensen van hun inwoners in kaart brengen (tot op postcodeniveau) en bijpassende voorzieningen ontwikkelen. Ondernemers gaan op basis van de atlas producten en marketing gericht ontwikkelen en beter op elkaar afstemmen.

"Met deze atlas beschikken we over state of the art kennis van nieuwe markten voor dagrecreatie. Met name de combinaties van bij elkaar passende activiteiten en type consumenten zijn baanbrekend", aldus Joep Thönissen, directeur RECRON. "Zo weten we nu zeker dat mountainbikers ook graag skiën en squashen. En ze houden van wijnproeven en kookcursussen. Maar bijvoorbeeld tennissers houden van zeilen en wielrennen. En bezoekers van kuurbaden gaan ook graag naar musicals en culturele evenementen en festivals."

In de Recreantenatlas staan zeven belevingswerelden beschreven die ieder bij een type consument horen. Die belevingswerelden hebben een eigen kleur. De atlas is tot stand gekomen door een bijzondere samenwerking tussen RECRON en negen investerende provinciale partners. De Recreantenatlas is een must voor recreatieondernemers, gemeenten, bureaus voor toerisme en beleidsmakers. Meer informatie over het onderzoek, de kleuren en de Recreantenatlas staat op www.recroninnovatiecampagne.nl (onder „Informatie >> Gastvrij Nederland onderzoek dagrecreatie‟).

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag