Nieuws

08-02-2011

Gastvrij Nederland en IPO formuleren gezamenlijke actiepunten

Haarzuilens, dinsdag 8 februari 2011
Gastvrij Nederland, Nationale Raad voor toerisme, recreatie horeca en vrije tijd en IPO (Interprovinciaal Overleg) gaan de komende 4 jaren intensief samenwerken. Om het officiƫle startsein te geven van deze samenwerking tekenen de partijen vandaag de zogenaamde gezamenlijke routekaart.

Betere afstemming van agenda’s
De routekaart wordt ondertekend door Remco van Lunteren (gedeputeerde economische zaken provincie Utrecht) namens de provincies en Theo Ruijs als voorzitter Gastvrij Nederland. Met de routekaart beogen de provincies en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven een betere afstemming van elkaars agenda’s, op belangrijke gemeenschappelijke beleidsvelden als ruimtelijke ontwikkeling, innovatie en verduurzaming als ook versterking van de regionale economie.

Ruimte aan initiatieven vanuit de sector
Concreet wordt met de routekaart een begin gemaakt met een steviger verankering van de bijdrage van de sector bij de invulling van duurzaam natuurbeleid. In de hoedanigheid van gebiedsregisseur bieden provincies ruimte aan initiatieven vanuit de gastvrijheidssector, die een antwoord kunnen zijn op de nadelige gevolgen van demografische krimp. Tevens zullen best practices worden uitgewisseld van duurzame initiatieven waarbij economische groei en de bescherming van natuur en landschap hand in hand gaan. Ook zullen ondernemers en betrokken overheden voortaan beter samenwerken bij het ontwikkelen van regionale beeldverhalen die naast aandacht voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ook verhoging van het economisch rendement ten doel stellen.

Download gezamenlijke routekaart Gastvrij Nederland IPO

Voor aanvullende informatie:
 Annemarie Gehrels IPO 06 28901267
 Arno Ruis Provincie Utrecht 06 51822593
 Hans Haerkens Gastvrij Nederland 06 22809248
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag