Nieuws

03-11-2010

Speciale coördinator watersport aangesteld

De provincie Zeeland heeft in samenwerking met diverse brancheorganisaties Rowena van der Maat aangesteld als speciale coördinator watersport. De watersport-coördinator speelt een belangrijke rol bij de coördinatie en stimulering van initiatieven en projecten in de watersportsector.

Watersportcoördinator
Rowena van der Maat is door de Provincie Zeeland benoemd als watersportcoördinator voor de periode van 2,5 jaar. De aanstelling van een dergelijke coördinator is één van de acties die beschreven zijn in het Masterplan Watersport. Als watersportcoördinator zal zij in eerste instantie aanspreekpunt zijn voor ondernemers in de sector. "Ik ga me onder andere inzetten voor een versterking van de land-waterrelatie, de profilering van de Delta als watersportcentrum van Europa en vooral partijen bij elkaar brengen om tot realisatie van plannen te komen", aldus Van der Maat. De coördinator is het primaire aanspreekpunt voor ondernemers in de watersportsector. Hierdoor kan de coördinator de verschillende initiatieven in de Delta aan elkaar verbinden.

Van samenwerking naar actie
De watersportcoördinator werkt nauw samen met toeristische organisaties, zoals het Kenniscentrum (Kust)Toerisme, Economische Impuls Zeeland, de Kamer van Koophandel, Promotie Zeeland Delta en HISWA vereniging. Deze intensieve samenwerking dient te resulteren in het versterken van de watersportsector. Concrete doelen zijn bijvoorbeeld het positioneren van de Delta als hét watersportcentrum van Europa, promotie van de Delta als een duurzaam, gedifferentieerd en samenhangend watersportgebied en de ontwikkeling van een vijftal nieuwe land-waterprojecten.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden via de website www.watersportloket.nl.
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag