Nieuws

28-10-2010

Nederlandse Hotelscholen delen kennis

Unieke samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

De vijf hoge hotelscholen van Nederland, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en het bedrijfschap Horeca en Catering hebben tijdens de conferentie EuroCHRIE 2010 afspraken gemaakt over het onderling informeren en delen van kennis die in de huidige en toekomstige  onderzoeksprogramma's aan bod komen. Met die nieuwe visie op het delen van kennis tussen de hotelscholen en bedrijfsleven ontstaat een unieke samenwerking die leidt tot meer afstemming en synergie.

De Hotelschool Den Haag, Hoge Hotelschool Maastricht, NHTV, Saxion en Stenden zijn zeer te spreken over de voorgenomen aanpak. Het bedrijfschap Horeca en Catering deelt beschikbare data en kennis over de markt met de hotelscholen. KHN is als vertegenwoordiger van 20.000 professionele horecaondernemers een belangrijke schakel van de 'markt'. Die is schakel belangrijk omdat onderzoeksprogramma's moeten matchen met de vraag van de markt. KHN is blij dat de hogescholen deze stap samen zetten en verwacht dat de afstemming tussen de denkkracht van onderwijsinstellingen en studenten en de vragen bij ondernemers synergie en efficiencyvoordelen zal opleveren.

Steeds vaker initiëren de kenniscentra van de Hoge Hotelscholen onderzoeksprogramma's. Het is belangrijk dat zij weten wie binnen dit netwerk waarnaar onderzoek doet. Besloten is dat de vijf scholen een 'wie is wie' aan gaan leggen én een 'wie doet wat' met betrekking tot de onderzoeksprogramma's.. In maart 2011 zullen ze de overzichten klaar hebben en zullen partijen  elkaar interactief informeren overlopende en toekomstige onderzoeksprogramma's.

"Te lang is gekeken naar wat ons verdeelt. We kijken nu naar wat ons verbindt en hoe we elkaar kunnen versterken", aldus de betrokkenen. Kennis wordt immers alleen maar meer als je het met elkaar deelt!
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag