Nieuws

18-08-2010

Club van 11 en KHN al 5 jaar samen

Gezamenlijke belangenbehartiging heeft meer resultaat

 1. voorkomen van een verhoging Btw-tarief voor attractieparken van 6 naar 19%
 2. convenant met Ministerie van Verkeer & Waterstaat om samen te werken aan de bereikbaarheid van horeca, toerisme en recreatie; dit heeft onder meer geleid tot het gratis plaatsen van verkeersinformatieschermen
 3. start van de Horeca- & Toerismepoort
 4. stimulans binnenlands toerisme
 • Sinds de oprichting in 1973 richt de Club van Elf, de Dutch Association of Leading Visitor Attractions, haar activiteiten op de bevordering van het dagtoerisme en de belangenbehartiging van de bedrijven van de leden.
 • De Club heeft nooit gestreefd naar een status als dé branchevereniging. Wij hebben maar een beperkt aantal leden, die op uitnodiging lid zijn geworden. 
 • Vandaar dat we altijd gezocht hebben naar mogelijkheden om in breder verband samen te werken. Simpel omdat zo’n koepel, zo’n breder verband in veel belangenbehartigingsituaties nuttig bleek te zijn.
 • Dat heeft uiteindelijk in 1999 geleid tot oprichting van een vereniging DagRecreatie Nederland, een samenwerking van een zevental dagrecreatie-organisaties, die een zelfstandige positie moest verwerven.
 • Deze vereniging heeft het een paar jaar kunnen bolwerken en ging toen over in RECRON Dagrecreatie. 
 • Dat was een moment voor herbezinning voor de leden van de Club van Elf.
 • Binnen KHN was toen (net) de sector Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur opgericht, een extra reden om met hen te praten.
 • Na rijp beraad is medio 2005 besloten dat alle leden van de Club van Elf zich zouden aansluiten bij KHN sector Toerisme, Recreatie Sport en Cultuur.
 • Een van de belangrijkste reden was dat de structuur èn cultuur van KHN beter aansluit bij de voornamelijk zakelijke belangen die voor ons soort bedrijven op het spel staan.
 • We hebben toen ook gepleit (met name richting RECRON) dat er op dagrecreatiegebied een nauwere samenwerking wenselijk zou zijn voor de verschillende partijen in de markt. Dat was voor RECRON toen een brug te ver.
 • Nu na een vijftal jaren zie je dat er toch wat ontwikkelingen in de goede richting zijn en is er een regelmatig afstemmingsoverleg KHN, RECRON, Club van Elf.
 • Resultaat: gezamenlijke deelname aan EAS in Amsterdam 2009 en dit jaar een studiereis naar Ruhrgebied, EAS Rome en IAAPA Orlando.
 • Een enkel highlight uit onze vijfjarige samenwerking KHN – Club van Elf
  • Oprichting Horeca en Toerisme Poort in oktober 2006
  • Gezamenlijke organisatie van discussieprogramma “Young at Heart”  jongeren centraal staan in Figi Zeist op 2 november 2006, voorafgaand werden de jaarvergaderingen gehouden.

Alex van Hooff was onze eerste vertegenwoordiger in het sectorbestuur. Voor een melding in jullie blad schreef hij in 2006 dit:

Sinds de oprichting van de Club van Elf – alweer zo’n 33 jaar gelden – heeft de Club zich geconcentreerd op de behartiging van haar leden.
Aanleiding tot de oprichting was de invoering van de autoloze zondag, hetgeen voor onze parken een ramp was. Vanaf dat moment heeft de Club altijd gestreefd zich in te zetten voor de belangen van de dagattractiebedrijven. Niet alleen voor zichzelf een duidelijke voortrekkersrol gespeeld voor  de hele branche.

De Club van Elf staat voor kwaliteit, professionaliteit en goed gastheerschap.
In die zin hebben wij raakvlakken met KHN. Want KHN kenmerkt zich ook door kwaliteit, professionaliteit en gastheerschap.
Bovendien is gebleken dat zij zeer bedreven zijn in belangenbehartiging op allerlei niveaus, regionaal, nationaal en internationaal. Niet alleen door de genoemde kenmerken, maar ook door de kracht van het getal!
Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking kan leiden tot verbetering van onze belangenbehartiging en graag willen wij daar onze expertise voor beschikbaar stellen.

De Club van Elf mij heeft gevraagd om namens haar zitting te nemen in het bestuur van de sector Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur.
Uiteraard doe ik dat met veel plezier en ik ga ervan uit een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren.

Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag